ISLAM BERGERAK

Islam Bergerak adalah kumpulan anak muda yang ingin menampilkan wajah Islam Progresif Indonesia. Anak-anak muda yang ingin mewujudkan impian KH Wahab Chasbullah yakni memperluas gagasan perserikatan pada ranah di mana sebagian besar warga Nahdliyin sendiri hidup: pertanian dan perburuhan. Anak-anak muda yang ingin mewujudkan seruan Mbah Wahab “Wahai pemuda tanah air yang cerdik-cendikia! Wahai para ustaz yang mulia! Mengapa engkau sekalian tak mendirikan saja perserikatan kerja? Satu daerah, satu perserikatan yang mandiri”.

Islam Bergerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *